ppts.net
当前位置:首页>>关于刘禹锡拼音怎么读的资料>>

刘禹锡拼音怎么读

刘禹锡 Liú Yǔxī

làng táo shàjiǔ qǔ huáng hé wàn lǐ shā 浪淘沙·九曲黄河万里沙 cháo dài :táng dài 朝代:唐代 zuò zhě:liú yǔ xī 作者:刘禹锡jiǔ qǔ huáng hé wàn lǐ shā,làng táo fēng bǒ zì tiān yá。 九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯。 rú jīn zhí sh...

《dàn tou chéng》 《 石 头 城 》 shān wéi gù guó zhōu zāo zài 山 围 故 国 周 遭 在, cháo dǎ kōng chéng jì mò huí 潮 打 空 城 寂 寞 回。 huái shuǐ dōng biān jiù shí yuè 淮 水 东 边 旧 时 月, yè shēn huán guò nǚ qiáng lái 夜 深...

《望洞庭》诗中的“两”字指的是透彻的湖水,和皎洁明亮的月亮.望洞庭唐刘禹锡湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。

liú yǔ xī,谢谢

Zì gǔ féng qiū bēi jì liáo,Wǒ yán qiū rì shèng chūn zhāo 自 古 逢 秋 悲 寂 寥, 我 言 秋 日 胜 春 朝。 Qíng kōng yí hè pái yún shàng,Biàn yǐn shī qíng dào bì xiāo 晴 空 一 鹤 排 云 上, 便 引 诗 情 到 碧 霄。 作者:刘禹锡,字...

刘禹锡 liú yǔ xī 刘禹锡(772年—842年),字梦得,河南洛阳人,自称“家本荥上,籍占洛阳”,又自言系出中山。其先为中山靖王刘胜。唐朝文学家、哲学家,有“诗豪”之称。 刘禹锡贞元九年(793年),进士及第,初在淮南节度使杜佑幕府中任记室,为...

望洞庭 刘禹锡 hú guāng Qiū yuè liǎng xiāng hé 湖 光 秋 月 两 相 和, tán miàn Wú fēng jìng wèi mó 潭 面 无 风 镜 未 磨。 yáo wàng Dòng tíng shān shuǐ cuì 遥 望 洞 庭 山 水 翠, bái yín Pán lǐ yī qīng luó 白 银 盘 里 一 青 螺。

qiū cí 秋词 liú yǔ xī 刘禹锡 Zì gǔ féng qiū bēi jì liáo 自 古 逢 秋 悲 寂 寥, Wǒ yán qiū rì shèng chūn zhāo 我 言 秋 日 胜 春 朝。 Qíng kōng yí hè pái yún shàng 晴 空 一 鹤 排 云 上, Biàn yǐn shī qíng dào bì xiāo 便 引 诗 情 ...

làng táo shā ·jiǔ qǔ huáng hé wàn lǐ shā 浪淘沙·九曲黄河万里沙 táng dài :liú yǔ xī 唐代:刘禹锡 jiǔ qǔ huáng hé wàn lǐ shā ,làng táo fēng bò zì tiān yá 。 九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯。 rú jīn zhí shàng yín hé qù ,tóng dào...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com