ppts.net
当前位置:首页>>关于解下列方程:(1)-4x+5x=2(2)-3x-7x=5(3)x-7x...的资料>>

解下列方程:(1)-4x+5x=2(2)-3x-7x=5(3)x-7x...

(1)由原方程移项、合并同类项,得12x=6,化未知数系数为1,得x=12;(2)由原方程去括号,得5x-5-6x+2=4x-1,移项,合并同类项,得-5x=2,化未知数系数为1,得x=-25;(3)由原方程去分母,得3x-5x-11=6+4x-8,移项、合并同类项,得-4x=9,化...

3/7

写出系数矩阵为 3 5 4 -2 2 3 2 1 4 7 6 -5 r3-2r2,r1-r2 ~ 1 2 2 -3 2 3 2 1 0 1 2 -7 r2-2r1,r1-2r3 ~ 1 0 -2 11 0-1 -2 7 0 1 2 -7 r3+r2,r2*(-1) ~ 1 0 -2 11 0 1 2 -7 0 0 0 0 得到基础解系为(2,-2,1,0)^T和(-11,7,0,1)^T

(1)原式=3x 3 -x 3 -6x 2 +7x-2x 3 +4x 2 +8x=-2x 2 +15x,当x=-1时,原式=-2-15=-17;(2)原式=5x 2 -3y 2 -7xy+2y 2 -5x 2 =-y 2 -7xy,当x= 1 7 ,y=- 1 2 时,原式=- 1 4 + 1 2 = 1 4 .

A、(2x-1)2=9,2x-1=±3,所以x1=2,x2=-1;B、x2+3x=4,x2+3x+(32)2=4+(32)2,(x+32)2=254x+32=±52所以x1=1,x2=-4;C、3x2+10x+5=0△=102-4×3×5=40,x=?10±402×3=?5±103所以x1=?5+103,x2=?5?103;D、7x(5x+2)-6(5x+2)=0,(5x+2)...

系数矩阵 A 经初等行变换化为梯矩阵1 -2 4 -7 0 1 17 -46 0 0 1 5 0 0 0 1 r(A)=4, 方程组只有零解, 无基础解系. "知道手机网友" 字数受限制 我不大开qq呢...

x当x=-1时,3x-1=-4≠3,所以x=-1不是方程3x-1=3的解;当x=-1时,3x+4-4x=-3+4+4=5,3-2x=3+2=5,所以x=-1是方程3x+4-4x=3-2x的解;当x=-1时,5x-12=-17,7x=-7,所以x=-1不是方程5x-12=7x的解;当x=-1时,7x-9=-16,8x-10=-18,所以x=-1不是方程...

解: 增广矩阵= 2 -3 5 7 1 4 -6 2 3 2 2 -3 -11 -15 1 r2-2r1,r3-r1 2 -3 5 7 1 0 0 -8 -11 0 0 0 -16 -22 0 r3-2r2,r2*(-1/8),r1-5r2 2 -3 0 1/8 1 0 0 1 11/8 0 0 0 0 0 0 r1*(1/2) 1 -3/2 0 1/8 1/2 0 0 1 11/8 0 0 0 0 0 0 方程组的通解为: ...

(x+5x+4x-1)-(-x-3x+2x-3)+(8-7x-6x+x) =x+5x+4x-1+x+3x-2x+3+8-7x-6x+x =10

一、去括号得14x-10=3,移项得14x=3+10,合并同类项得14x=13,系数化为1得x=13/14 二、移项得3x-9x=-2+42,合并同类项得-6x=40,系数化为1得x=-20/3 三、去括号得4x+2-5x-1=6,移项得4x-5x=6-2+1,合并同类项得-x=5,系...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com