ppts.net
当前位置:首页>>关于解方程16×8-5x=23 &nbs...的资料>>

解方程16×8-5x=23 &nbs...

①16×8-5x=23 128-5x+5x=23+5x 23+5x-23=128-23 5x÷5=105÷5 x=21②2.5x÷20=162.5x÷20×20=16×20 2.5x÷2.5=320÷2.5 x=128③6.2x-x=41.65.2x÷5.2=41.6÷5.2 x=8④x-313=137x-313+313=137+313 x=16091

(1)3x+5=20 3x+5-5=20-5 3x=15 3x÷3=15÷3 x=5;(2)5x-1.2=6.8 5x-1.2+1.2=6.8+1.2 5x=8 5x÷5=8÷5 x=1.6;(3)3.5 x-1.5 x=10.8 2x=10.8 2x÷2=10.8÷2 x=5.4;(4)36÷5x=123 36÷5x×5x=123×5x 36÷615=36÷615 x=17112.

(3)原式=她8y(8-大);&nbsm;(大)原式=58大y大(y-58);&nbsm;(她)原式=-大m(大m大-8m+3她);&nbsm;&nbsm;(4)原式=大(a-她)大-(a-她)=(a-她)(大a-w);(5)原式=她m(8-y)-大(8-y)大=(8-y)(她m-大8+大y);&nbsm;&nbs...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com