ppts.net
当前位置:首页>>关于稽这个字叫什么的资料>>

稽这个字叫什么

稽 jī 【释义】①查核:稽考|稽查|无稽之谈.②停留;迟延:稽留|稽迟|滑稽.③计较;争论:反唇相稽.④姓. 【稽查】 #jīchá①检查走私、偷税、违禁等活动.②担任检查工作的人. 〖例句〗厦门市政府每天都对过往的车船进行严格的稽查

稽 jī 【释义】①查核:稽考|稽查|无稽之谈.②停留;迟延:稽留|稽迟|滑稽.③计较;争论:反唇相稽.④姓.

稽这个字的拼音是什么稽拼音[jī,qǐ][释义] [jī]:1.停留:~留.~滞. 2.考核:~核.~查.~考.无~之谈. 3.计较:反唇相~. 4.至. 5.姓. [qǐ]:〔~首〕古代的一种礼节,跪下,拱手至地,头也至地.

稽 jī 意思很多的:动词性:(1) 停留;阻滞(2) 同本义,引申为囤积 稽,留止也.《说文》司稽,察留连不时去者.《周礼司稽》注秦之水泔最而稽.《管子水地》令出而不稽.《管子君臣上》稽市物.《汉书

稽 拼音:jī,qǐ 注音:ㄐㄧ,ㄑㄧˇ 部首:禾,部外:10,总:15

稽[jī][qǐ] [jī]1.停留:~留.~滞.2.考核:~核.~查.~考.无~之谈.3.计较:反唇相~.4.至.5.姓.[qǐ]〔~首〕古代的一种礼节,跪下,拱手至地,头也至地.

稽拼音: jī,qǐ笔画: 15部首: 禾五笔: tdnj基本解释稽jī停留:稽留.稽滞.考核:稽核.稽查.稽考.无稽之谈.计较:反唇相稽.至.姓.稽qǐ〔稽首〕古代的一种礼节,跪下,拱手至地,头也至地.笔画数:15;部首:禾;笔顺编号:312341354352511

[ jī ] 、[ qǐ ] 详细解释:稽[jī]:1. 停留 :~留.~滞.2. 考核 :~核.~查.~考.无~之谈.3. 计较 :反唇相~.4. 至.5. 姓.稽[qǐ]:〔~首〕古代的一种礼节,跪下,拱手至地,头也至地.组词:滑稽 、稽首、 稽核、 勾稽 、无稽 、钩稽、 稽延、 稽留 、稽考 、稽查扩展:同音字:几 、击、 矶、 墼、 屐、 羁、 奇 、期 、 、饥

稽”有两个读音:1.滑稽的稽(jī)2.稽首的稽(qi)

稽 多音字 [ jī ] [ qǐ来 ]基本解释稽[jī]1. 停留 :~留.~滞.2. 考核 :~核.~查.~考.无~源之谈.3. 计较 :反唇相~.4. 至.5. 姓.稽百[qǐ]〔~首〕古代的一种礼节,跪下,拱手至地,头度也至地.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com