ppts.net
当前位置:首页>>关于各还能加什么偏旁组成新字再组词的资料>>

各还能加什么偏旁组成新字再组词

格(gé),组词,格局。 阁(gé),组词,阁楼。 胳(gē),组词,胳膊。 客(kè),组词,客人。 路(lù),组词,马路。 略(lüè),组词,忽略。 洛(luò),组词,洛阳。 烙(lào),组词,烙痕。 络( luò)组词,网络。 骆(luò)组词,...

胜(shèng) 词组:胜利 造句:经过大家坚持不懈的奋斗,我们终于胜利了 牲(shēng) 词组:牲口棚 造句:马厩在大牲口棚里,牛栏则分开在另外一个地方 姓(xìng) 词组:姓名 造句:每个人的姓名都是父母起的 性(xìng) 词组:性别 造句:人之...

从”字加偏旁可组成的字有丛、纵、坐、巫、两等。 一、丛 [ cóng ] 1、草丛 [ cǎo cóng ] 【解释】:丛生的草 2、丛书 [ cóng shū ] 【解释】:由很多书汇编成集的一套书 3、丛林 [ cóng lín ] 【解释】:①树林。②和尚聚居修行的处所,后泛指大寺...

1、咧( liē liě lie lié ): 罢咧、咧嘴、咧咧、胡咧咧、贱咧咧、大咧咧、笑咧咧、龇牙咧嘴、呲牙咧嘴、粗粗咧咧、白不呲咧、骂骂咧咧、咭咧呱啦、大大咧咧、唱唱咧咧。 2、冽(liè): 辛冽、严冽、湛冽、酽冽、清冽、冽香、冽清、冽冽、冽厉...

顶(顶替) 顷(公顷) 项(项目) 顺(顺利) 须(必须) 顽(顽固) 顾(顾虑) 顿(顿时) 颀(颀长) 颁(颁奖) 颂(歌颂) 领(领导) ……

可以组成一下字:胳、阁、格、客、路、略、络、骆、烙、酪、赂、洛、咯、铬、貉、袼、骼、硌、珞、饹、峉、詻、挌、茖、臵、蛒、觡、阁、狢、佫、垎、衉、嗠、恪 新词:阁老,芸阁,阁揆,内阁,石渠阁,阁下,束之高阁,天籁阁,闺阁,亭台楼阁...

粉(粉红)、芬(芬芳)、份(一份)、纷(纷飞)、汾(汾酒)、忿(忿嗤)

拨==拨冗 bō rǒng 拨剌 bō là 拨弄 bō nòng 拨乱反正 bō luàn fǎn zhèng 拨云见日 bō yún jiàn rì 拨动 bō dòng 拨开 bō kāi 泼==泼辣 pō là 泼皮 pō pí 泼妇 pō fù 泼墨 pō mò 泼剌 pō là 泼泼洒洒 pō pō sǎ sǎ 泼洒 pō sǎ 泼才 pō cái 泼泼撒...

1、障[zhàng] 阻隔,遮挡:障蔽。障翳。障碍。故障。障眼法。一叶障目,不见泰山。 中国秦、汉两代边塞上作防御用的城堡:“出五原塞数百里,远者千里,筑城障列亭,至庐朐”。 用作遮蔽、防卫的东西:屏障。 古同“幛”,画轴。 2、樟[zhāng] 常绿...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com