ppts.net
当前位置:首页>>关于弟子规的全文(外加每个字的拼音)的资料>>

弟子规的全文(外加每个字的拼音)

dì zǐ guī 弟 子 规 zǒng xù 【总 叙】 dì zǐ guī shèng rén xùn 弟 子 规, 圣 人 训 shǒu xiào tì cì jǐn xìn 首 孝 悌, 次 谨 信 fàn ài zhòng ér qīn rén 泛 爱 众, 而 亲 仁 yǒu yú lì zé xué wén 有 余 力 , 则 学 文 rù zé xiào 【入 则 ...

ìzǐguī shèngrénxùn shǒuxiàotì cìjǐnxìn 弟子规 圣人训 首孝悌 次谨信 fànàizhòng érqīnrén yǒuyúlì zéxuéwén 泛爱众 而亲仁 有余力 则学文 rù zé xiào 【入则孝】 fùmǔhū yìngwùhuǎn fùmǔmìng xíngwùlǎn 父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒 fùmǔjiào...

《总 叙》 dì zǐ guī shèng rén xùn 弟 子 规 , 圣 人 训 。 shǒu xiào tì cì jǐn xìn 首 孝 悌 , 次 谨 信 。 fà nài zhòng ér qīn rén 泛 爱 众 , 而 亲 仁 。 yǒu yú lì zé xué wén 有 余 力 , 则 学 文 。 《入 则 孝》 fù mǔ hū yìng w...

《弟子规》全文带拼音 zǒngxù 总叙 dìzǐguī shèngrénxùn 弟子规,圣人训。 shǒuxiàotì cìjǐnxìn 首孝悌,次谨信。 fànàizhòng érqīnrén 泛爱众,而亲仁。 yǒuyúlì zéxuéwén 有余力,则学文。 rùzéxiào 入则孝 fùmǔhū yìngwùhuǎn 父母呼,应勿缓...

你好 你可以关注微信公众号 天赞讲学堂 里面有很多弟子规古代历史故事 希望可以帮到你 记得采纳哦

xìn 《信》 Fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān 凡 出 言 信 为 先 诈 与 妄 奚 可 焉 huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo 话 说 多 不 如 少 惟 其 是 勿 佞 巧 Jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī 奸...

dì zǐ guī 弟 子 规 zǒng xù 【总 叙】 dìzǐguī shèngrénxùn shǒuxiàotì cìjǐnxìn 弟子规 圣人训 首孝悌 次谨信 fànàizhòng érqīnrén yǒuyúlì zéxuéwén 泛爱众 而亲仁 有余力 则学文 rù zé xiào 【入则孝】 fùmǔhū yìngwùhuǎn fùmǔmìng xíngwùlǎ...

你胃口太大了,全文而且带拼音,给你一本书(最好自己买一本)。还要解释。你悬赏200都做不了。你不如一次问个几十字

zhāo qǐ zǎo yè mián chí 朝 起 早 , 夜 眠 迟lǎo yì zhì xī cǐ shí 老 易 至 , 惜 此 时 chén bì guàn jiān shù kǒu 晨 必 盥 , 兼 漱 口 biàn nìao huí zhé jìng shǒu 便 溺 回 , 辄 净 手 guān bì zhèng niǔ bì jié 冠 必 正 , 纽 必 结 wà y...

《弟子规》 dì zǐ guī 弟 子 规 zǒng xù 【总 叙】 dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn 弟子规 圣 人 训 首 孝 弟 次谨 信 fàn’ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén 泛 爱 众 而 亲 仁 有 余 力 则 学 文 rù zé xiào 【入 ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com