ppts.net
当前位置:首页>>关于弟子规的全文(外加每个字的拼音)的资料>>

弟子规的全文(外加每个字的拼音)

dì zǐ guī 弟 子 规 zǒng xù 【总 叙】 dì zǐ guī shèng rén xùn 弟 子 规, 圣 人 训 shǒu xiào tì cì jǐn xìn 首 孝 悌, 次 谨 信 fàn ài zhòng ér qīn rén 泛 爱 众, 而 亲 仁 yǒu yú lì zé xué wén 有 余 力 , 则 学 文 rù zé xiào 【入 则 ...

ìzǐguī shèngrénxùn shǒuxiàotì cìjǐnxìn 弟子规 圣人训 首孝悌 次谨信 fànàizhòng érqīnrén yǒuyúlì zéxuéwén 泛爱众 而亲仁 有余力 则学文 rù zé xiào 【入则孝】 fùmǔhū yìngwùhuǎn fùmǔmìng xíngwùlǎn 父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒 fùmǔjiào...

dì zǐ guī 弟 子 规 zǒng xù 【总 叙】 dìzǐguī shèngrénxùn shǒuxiàotì cìjǐnxìn 弟子规 圣人训 首孝悌 次谨信 fànàizhòng érqīnrén yǒuyúlì zéxuéwén 泛爱众 而亲仁 有余力 则学文 rù zé xiào 【入则孝】 fùmǔhū yìngwùhuǎn fùmǔmìng xíngwùlǎ...

你好 你可以关注微信公众号 天赞讲学堂 里面有很多弟子规古代历史故事 希望可以帮到你 记得采纳哦

dì zǐ guī 弟 子 规zǒng xù 【总 叙】dìzǐguī shèngrénxùn shǒuxiàotì cìjǐnxìn 弟子规 圣人训 首孝悌 次谨信 fànàizhòng érqīnrén yǒuyúlì zéxuéwén 泛爱众 而亲仁有余力 则学文rù zé xiào 【入则孝】fùmǔhū yìngwùhuǎn fùmǔmìng xíngwùlǎn 父...

《总 叙》 dì zǐ guī shèng rén xùn 弟 子 规 , 圣 人 训 。 shǒu xiào tì cì jǐn xìn 首 孝 悌 , 次 谨 信 。 fà nài zhòng ér qīn rén 泛 爱 众 , 而 亲 仁 。 yǒu yú lì zé xué wén 有 余 力 , 则 学 文 。 《入 则 孝》 fù mǔ hū yìng w...

xìn 《信》 Fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān 凡 出 言 信 为 先 诈 与 妄 奚 可 焉 huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo 话 说 多 不 如 少 惟 其 是 勿 佞 巧 Jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī 奸...

zhāo qǐ zǎo yè mián chí 朝 起 早 , 夜 眠 迟lǎo yì zhì xī cǐ shí 老 易 至 , 惜 此 时 chén bì guàn jiān shù kǒu 晨 必 盥 , 兼 漱 口 biàn nìao huí zhé jìng shǒu 便 溺 回 , 辄 净 手 guān bì zhèng niǔ bì jié 冠 必 正 , 纽 必 结 wà y...

《弟子规》 dì zǐ guī 弟 子 规 zǒng xù 【总 叙】 dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn 弟子规 圣 人 训 首 孝 弟 次谨 信 fàn’ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén 泛 爱 众 而 亲 仁 有 余 力 则 学 文 rù zé xiào 【入 ...

dì zǐ guī 弟 子 规 zǒng xù 【总 叙】 dìzǐguī shèngrénxùn shǒuxiàotì cìjǐnxìn 弟子规 圣人训 首孝悌 次谨信 fànàizhòng érqīnrén yǒuyúlì zéxuéwén 泛爱众 而亲仁 有余力 则学文 rù zé xiào 【入则孝】 fùmǔhū yìngwùhuǎn fùmǔmìng xíngwùlǎ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com