ppts.net
当前位置:首页>>关于吹组词再用组的词造句的资料>>

吹组词再用组的词造句

吹组词 :吹牛:男人有时候爱吹牛用来满足他们的自尊心!告吹、 吹拂、 吹风、 吹打、 吹灯、 吹捧、 吹嘘、 吹拍、 瞎吹、 鼓吹、 吹管、 吹奏、 吹腔、 吹求、 胡吹、 吹擂、 吹台、 吹呼、 吹笛、 龙吹、 凤吹、 卧吹、 鼙吹、 吹唱、 吹云、 齐吹、 吹、 横吹、 吹送、 吹弹、 霜吹、 吹叶、 吹帽、 吹动、 吹、 鬼吹、 吹发、 吹沙、 窃吹

眼圈今天他感冒了,黑眼圈尤其明显.

“吹”三个字组词再写句子 吹牛,杨大爷喜欢吹牛 吹气,这个姑娘很动人吹气如兰.吹弹可破,她的皮肤特别好,真是吹弹可破.

风吹雨打 吹牛 吹嘘 吹喇叭 吹起 吹气 吹风

告吹、 吹拂、 吹风、 吹灯、 吹牛、 吹打、 吹捧、 吹嘘、 瞎吹、 鼓吹、 吹拍、 吹管、 吹腔、 吹求、 吹台、 胡吹、 吹奏、 吹擂、 凤吹、 吹送、 吹万、 吹动、 霜吹、 龙吹、 吹笛、 卧吹、 吹、 吹云、 吹、 吹沙、 邻家吹笛、 玉人吹箫、 吹气如兰、 吹毛索疵、 吹弹鼓板、 引风吹火、 风吹马耳、 吹花嚼蕊、 吹吹拍拍、 吹须突眼、 一吹一唱、 吹糠见米、 吹毛利刃、 吴市吹箫、 吹弹歌舞、 惩羹吹齑、 细吹细打、 凤吟鸾吹

吹组词:吹拂、吹风、吹捧、吹打、吹灯、告吹、吹嘘、鼓吹、吹奏、吹腔、吹拍、吹台、吹求、秋吹、吹吹、吹箫、阴吹、吹尘、吹笙、山吹、吹笛、吹沙、鬼吹、吹哨、吹发、吹乳、吹散、吹筒、歌吹、劲吹、吹手、野吹、吹动、吹叶、吹毛、吹火、神吹、吹花、吹制、吹竽.梅吹、吹唇、吹云、吹、吹乐、吹弹、凤吹、吹竹、吹吁、铙吹、灰吹、吹律、吹唱、过吹、鼻吹、吹金、吹梅、吹送、吹葭、吹铜、吹帽、吹荡、纸吹、齐吹、吹螺、彩吹、吹净、吹索、朔吹、吹扬、吹唬、吹蛊、阳吹、玉吹、吹弄、吹、吹簸、霜吹、吹、发吹.

诸如:告吹、吹拂、吹风、吹灯、吹牛、吹打、吹捧、吹嘘、瞎吹、鼓吹、吹拍、吹管、 吹腔、吹求、吹台、吹奏、吹擂、凤吹、吹送、吹万、吹动、霜吹、龙吹、吹笛、 卧吹、吹、吹云、吹、吹沙、吹弄、吹呼、寒吹、骑吹、吹唱、横吹、秋吹、 吹灰、吹毛、齐吹

岁怎么先组词,再用组的词造句 万岁 我们衷心的祝福伟大的祖国繁荣昌盛,青春永驻万岁!万岁!万万岁!

1、风吹草动[ fēng chuī cǎo dòng ] 风稍一吹,草就摇晃. 比喻微小的变动.2、吹角连营[ chuī jiǎo lián yíng ] 指整个军营响着进攻的号角.3、鼓吹喧阗[ gǔ chuī xuān tián ] 形容音乐演奏的声音嘈杂热闹.4、吹毛索垢[ chuī máo suǒ gòu ] 吹开皮

鼓励造句:孩子要多鼓励才会不断进步.希望我的回答对你有帮助,满意请采纳,谢谢.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com