ppts.net
当前位置:首页>>关于"驰"与"弛"的区别是什么?的资料>>

"驰"与"弛"的区别是什么?

驰 拼音: chí, 笔划: 6 部首: 马 chí 车马等奔跑,快跑:驰驱。驰骋。风驰电掣。 向往:神驰。心驰神往。驰念。驰思。 传播,传扬:驰名。驰誉。 弛 拼音: chí, 笔划: 6 部首: 弓 弛 chí 放松,松懈,解除:松弛。废弛。弛惰(懈怠)。弛...

驰【chí 】: 车马等奔跑,快跑:~驱,~骋,风~电掣。 向往:神~,心~神往,~念。~思。 传播,传扬:~名,~誉。 驱车马追逐:“齐师败绩,公将~之”。 这欢愉的舞蹈,动人的鼓乐,让大家心驰神往,忘怀一切。 2.弛【chí 】 放松,松懈,解...

驰是动词,如奔驰。弛是形容词,如松弛。

弛:松懈;放松。 驰:(车马等,使车马等)跑得很快。 两个都不是chi缓所需的汉字。 拓展资料 【意思】不迅速;缓慢。 【近义词】 缓慢 [ huǎn màn ] 不迅速;慢。 【反义词】 快速 [ kuài sù ] 速度快的;迅速。 【例句】 1、由于扭到了脚,他走...

弛 读音: [chí] 部首: 弓 五笔: XBN 释义: 1.放松,松懈,解除。 2.延缓。 驰 读音: [chí] 部首: 马 释义: 1.车马等奔跑,快跑。 2.向往。 3.传播,传扬。 4.驱车马追逐。

驰:车马等奔跑,快跑:驰驱。驰骋。风驰电掣。 向往:神驰。心驰神往。驰念。驰思。 传播,传扬:驰名。驰誉。 弛: 放松,松懈,解除:松弛。废弛。弛惰(懈怠)。弛缓(局势、气氛等变和缓)。弛张(“张”,拉紧弓弦;“弛”,放松弓弦,喻兴废、宽严、劳...

第二

词语意义 驰: 驰 (驰) chí 车马等奔跑,快跑:驰驱。驰骋。风驰电掣。 向往:神驰。心驰神往。驰念。驰思。 传 名: 名 míng 人或事物的称谓:名字。名氏。名姓。名义。名分。名堂。名落孙山。名存实亡。 起名 本段基本解释 [well-known;famous] 名...

前者为生理反应,多连接肌肉等 后者为心理反应,多连接精神,毅力,决心等

铃木骏驰是跨骑车,五本新锋驰是弯梁车,两车不是同一类型,你是想说赛驰吧?国三的赛驰和锋驰,发动机相对欧二版都没有明显变化,相对而言,赛驰动力强、加速快、极速高,锋驰油耗低、声音孝适合中低速行驶。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com