ppts.net
当前位置:首页>>关于x+ 1.9=2.6解方程.的资料>>

x+ 1.9=2.6解方程.

X➗1.9+18.2➗2.6=9.07 X➗1.9+7=9.07 X➗1.9=2.07 X=2.07×1.9 X=3.933

x=2+1/9,x=2又1/9

x+二分之一X等于9 解:3/2x=9 x=9÷3/2 x=6

x+2/9=5/6 x=5/6-2/9 =15/18-4/18 =11/18 2.5X+1=6.5 2.5x=6.5-1=5.5 x=5.5/2.5 =2.2

(1)9:5=4.5:x,9x=4.5×5,9x÷9=22.5÷9,x=2.5;(2) x- 4 9 x= 10 21 , 5 9 x= 10 21 , 5 9 x÷ 5 9 = 10 21 ÷ 5 9 , x= 6 7 ;(3)50%x-30=52, 50%x-30+30=52+30, 50%x=82, 50%x÷50%=82÷50%, x=164.

3x-9=x+1 3x-x=1+9 2x=10 x=5

(1)x×(1- 4 9 )= 5 6 , 5 9 x= 5 6 , 5 9 x× 9 5 = 5 6 × 9 5 , x= 3 2 ;(2)x+ 7 9 x=2, 16 9 x=2, 16 9 x× 9 16 =2× 9 16 , x= 9 8 ;(3)11x-50%=1611x-50%+50%=16+50%, 11x=16.5, 11x÷11=16.5÷11, x=1.5;(4)(x+ 2 7 )...

很明显这不是方程因为没有未知数,顶多是个等式,而且这也不相等埃。。

9(x-1)²=16(x+2)² 9(x-1)²-16(x+2)²=0 [3(x-1)-4(x+2)][3(x-1)+4(x+2)]=0 (3x-3-4x-8)(3x-3+4x+8)=0 -(x+11)(7x+5)=0 x=-11或x=-5/7

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com