ppts.net
当前位置:首页>>关于8X-1=6X+3解方程的资料>>

8X-1=6X+3解方程

8x-6x=3+1 2x=4 x=4÷2 x=2

8x-1≥6x+3 2x≥4 x≥2

条件不全,无法作答

f(x) = x^3+6x^2-8x+1 f(1) =0 x^3+6x^2-8x+1 = (x-1)(x^2+ax-1) coef of x -1-a =-8 a=7 x^3+6x^2-8x+1 = (x-1)(x^2+7x-1) x^3+6x^2-8x+1=0 x=1 or (-7+√53)/2 or (-7-√53)/2

方程的解

1/3X+1/6X=2/7 2X+X=12/7 3X=12/7 X=4/7 _____________________________ 6/5X-1/3X=2 18X-5X=30 13X=30 X=30/13 __________________________ X+3/8x=110 8x+3X=880 11X=880 X=80

A、2+6x,虽然含有未知数,但它不是等式,不是方程;B、18× 1 6 =3,虽然是等式,但不含有未知数,不是方程;C、2×16+12x=100,既含有未知数又是等式,具备了方程的条件,因此是方程;D、8x<12,虽然含有未知数,但它是不等式,也不是方程.故...

7x+5>8x+6. 7x-8x>6-5; -x>1; X>-1 这题最后一步错了 应该是x<-1 因为两边同时除以x的系数(-1)要改变符号方向 6x-3

这可因式分解如下: 3x^4-3x³-5x^3+5x²+x²-1=0 3x³(x-1)-5x²(x-1)+(x-1)(x+1)=0 (x-1)(3x³-5x²+x+1)=0 (x-1)(3x³-3x²-2x²+2x-x+1)=0 (x-1)(x-1)(3x²-2x-1)=0 (x-1)²(x-1)(3x+1)=0 ...

6x2m+3+2x2m+1-8x2m-1=2x2m-1(3x4+x2-4)=2x2m-1(3x2+4)(x2-1)=2x2m-1(3x2+4)(x-1)(x+1).故答案为:2x2m-1(3x2+4)(x-1)(x+1).

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com