ppts.net
当前位置:首页>>关于8-1.2×1.5+742÷(2.544÷2.4)怎么算的资料>>

8-1.2×1.5+742÷(2.544÷2.4)怎么算

=(100÷2-1)*100+50=4900+50=4950⑴运用加法...1.9×7.5×8 6.2×0.8×2.5 4.3×1.5×6 ...4.6×6.4 0.72×23+77×0.72 2.6×32+32×2.4...

5 = (31.8 + 12.8)÷5 = 44.6÷5 = 8....24÷2.4-2.5×0.8 =10 -2=8405×(3213-3189)...(2.5-0.25)×0.4 9.16×1.5-0.5×9.16 3.6...

24÷2.4-2.5×0.8 671×15-974 469×12+1492 405×(3213-3189) 12*(1/...[60-(9.5+28.9)]÷0.18 20×[(2.44-1.8)÷0.4+0.15] 0.8×[(...

(1)0.125×16=0.125×8×2,=1×2,=2;(2)3.2×5.6-11.4=17.92-11.4,=6.52;(3)5.74×99+5.74=(99+1)×5.74,=100×5.74,=574;(4)4.75+3.25×2.4+7.6=4.75+7.8+7.6,=20.15;(5)3.8×1.4+18.2÷0.7=5.32+26,=31.32;(6)4.8×0.25=4×0.25...

5.4÷1.8+240×1.5 9000÷72×(1.25×0.7×8) 61-(1.25+2.5×0.7) [(10-0.8)+9.85]-2÷0.125 3^2*3.25678 3^3-5 12+5268.32-...

÷20=0.2,3.5×200=700,1.5-0.06=1.440.75÷...+1/2-1/6=1/2,7.5-(2.5+3.8)=1.2,7/8+....44-1.8)÷0.4+0.15]28-(3.4+1.25×2.4)...

2.4÷20= 3.5×200= 4.1.5-0.06= 5.0.75÷15...1. 1-2+3-4+5-6+7-8+9-10+11-12+...+...7 8.54÷2.5÷0.4 3.83×4.56+3.83×5.44 ...

94) 32.1×3= 95) 2.4+8.06= 96) 10÷20...2) 2.5×0.4= 3) 4.01+0.9= 4) 1.5×0.04...44÷4= 20×40= 210-30= 34+28 = 63- 63÷...

518+171+482+129 329+78+271 59×4×25 3×125×13×8 96×125 4×301×25×3 326+326×99 104×73 23×(300+2) 58+19×58 32×62+68...

4÷20=0.2, 3.5×200=700, 1.5-0.06=1.44 ...2, 7.5-(2.5+3.8)=1.2, 7/8 + 3/8 =5/...24÷2.4-2.5×0.8 (4121+2389)÷7 671×15-...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com