ppts.net
当前位置:首页>>关于6+66+666+6666+66666+666666要简便方法计算的资料>>

6+66+666+6666+66666+666666要简便方法计算

此题利用提供因式法解决比较简单. 6+66+666+6666+66666+666666 =6×(1+11+111+1111+11111+111111) =6×123456 =740736 一般地,如果多项式的各项有公因式,可以把这个公因式提到括号外面,将多项式写成因式乘积的形式,这种分解因式的方法叫做提...

6(1+11+111+1111+11111+111111) =6*123456 =740736

6+66+666+6666+66666+666666用Java循环这么写 public class D { public static void main(String[] args) { int n=6,num=6,sum=0,number=0; for(int i=1;i

求出通项公式:an=(10^n-1)/9*6=2(10^n-1)/3 s100=[2(10^1+……+10^100)-100]/3

用计算器呀

6*7=6*7*1*166*77=6*11*7*11=6*7*11*11666*777=6*7*111*1116666*7777=6*7*1111*1111以此类推n个6*n个7=6*7*n个1*n个1

等于你好66

666666×66666÷999999 =666666÷999999×66666 =(333333×2)÷(333333×3)×66666 =(2/3)×66666 =(2/3)×3×22222 =2×22222 =44444

666666×666666-666665×666667 =666666×666666-(666666^2-1) =1

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com