ppts.net
当前位置:首页>>关于37.5%x5/7x3/8 3/8÷7用脱式计算能简便的简便的资料>>

37.5%x5/7x3/8 3/8÷7用脱式计算能简便的简便

37.5%*5/7+1/7x3/8+3/8÷7 =3/8*5/7+3/8*1/7+1/8*1/7 =3/8*(5/7+1/7+1/7) =3/8*1 =3/8

3/8+7/8+5/8 =15/8 -------------------------------

(9分之8-3分之1)÷(18分之7x3分之2) =5/9×27/7 =15/7

[(7/9+1/3)÷(1/3+1/5)]×3/10 =[10/9÷8/15]×3/10 =10/9×3/10÷8/15 =1/3÷8/15 =5/8

脱式计算,能简便要简便。 3/5×1/5÷3/5 =3/5÷3/5×1/5 =1/5 2/7-5/8×2/7 =(1-5/8)×2/7 =3/8×2/7 =3/28 1/4÷2/3+2/3÷4 =3/2÷4+2/3÷4 =(3/2+2/3)÷4 =13/6÷4 =13/24 1/3÷1/5+4/5 =5/3+4/5 =37/15 [1-(1/4+3/8)]÷1/4 =(1-5/8)×4 =3/8×4 =3/2 4/9×3/16...

王八会哈咍

0.375×3/5+2/5×37.5%+2÷8简便脱式计算怎么算 0.375×3/5+2/5×37.5%+2÷8 =3/8*(3/5+2/5)+1/4 =3/8*1+1/4 =3/8+1/4 =5/8

125×73-125=125×73-125×1=125×(73-1)=125×72=125×8×9=1000×9=9000

red

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com