ppts.net
当前位置:首页>>关于2(x-2.6)=8解方程,怎么做的?的资料>>

2(x-2.6)=8解方程,怎么做的?

2(x-2.6)=8 x-2.6=8÷2 x-2.6=4 x=4+2.6 x=6.6

(1)2(x-2.6)=8, 2x-5.2=8, 2x-5.2+5.2=8+5.2, 2x=13.2, 2x÷2=13.2÷2, x=6.6;(2)(x-3)÷2=7.5, (x-3)÷2×2=7.5×2, x-3=15, x-3+3=15+3, x=18;(3)13.2x+9=33.3, 13.2x+9-9=33.3-9, 13.2x=24.3, 13.2x÷13.2=24.3÷13.2, x=...

2(x-2.6)=8 解:2(x-2.6)÷2=8÷2 x-2.6=4 x-2.6+2.6=4+2.6 x=6.6

x-2.6=8÷2 x=4+2.6 x=6.6

2x3(x-2.6)=8 解: 2(3x-7.8)=8 6x-15.6 =8 6x-15.6+15.6=8+15.6 6x = 23.6 x = 15/59

原式= 10x=6(7-x)+6 10x=42-6x+6 16x=48 x=3

1/2(6-x)乘以2x=8 (6-x)乘以x=8 6x-x²=8 x²-6x+8=0 (x-2)(x-4)=0 x1=2 x2=4

36(x+27)=45(x-25) 解:36x+972=45x-1125 45x-36x=972+1125 9x=2097 x=2097÷9 x=233 6(x-2)=5(8-x)-8 解:6x-12=40-5x-8 6x+5x=40-8+12 11x=44 x=44÷11 x=4

6.2x-x=41.6 5.2x=41.6 x=41.6÷5.2 x=8

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com