ppts.net
当前位置:首页>>关于3x-13=2x+13怎么解方程,求过程,思路清晰的资料>>

3x-13=2x+13怎么解方程,求过程,思路清晰

去分母得:12x-4-6x-3=12,移项得:12x-6x=12+7,合并同类项得:6x=19,系数化1得:x=196.

答案,3x+2x等于13-5 然后5x等于8 ,8除5等于1.6

2x+13=3x-13 解:3x-2x=13+13 x=26

解: 增广矩阵 = 2 -1 3 3 3 1 -5 0 4 -1 1 3 1 3 -13 -6 r3-2r1,r2-r1-r4,r1-2r4 0 -7 29 15 0 -1 5 3 0 1 -5 -3 1 3 -13 -6 r1+7r3,r2+r3,r4-3r3 0 0 -6 -6 0 0 0 0 0 1 -5 -3 1 0 2 3 r1*(-1/6),r3+5r1,r4-2r1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 ...

5-7x=2x-13 7x+2x=5+13 9x=18 x=2 (3x+16)/2=4x-7 3x+16=8x-14 8x-3x=16+14 5x=30 x=6 (5y-11)/7=(11y+3)/21 等式两边同时乘以21 3(5y-11)=11y+3 15y-33=11y+3 15y-11y=3+33 4y=36 y=9 27%x-17%=20%x+1/4 27%x-20%x=1/4+17% 0.07x=0.42 x=6

2x%=13/40 0.02x=0.325 x=16.25 3/4x-5x%=17.5 0.75x-0.05x=17.5 0.7x=17.5 x=25

(1) x+√(3x+13)=2 √(3x+13)=2-x≥0 → -13/3≤x≤2 3x+13=x²-4x+4 x²-7x-9=0 △=7²-36=13 x=(7+√13)/2>2,舍去 x=(7-√13)/2 (2) √(2x²-1)+x-2=0 √(2x²-1)=2-x≥0 → x≤-√2/2或√2/2≤x≤2 2x²-1=4-4x+x² x²+...

你化错了. 应该是 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0

你说的应该是 ,矩阵的应用之一。假设每个等式右边的组成一个列向量n=2 矩阵D=1 -2 3 2 13 1 2 0 6 8 0 1 -2 3 1 4 -3 5 1 D1= 2 -2 3 2 ,也就是把D的第一列替换成n 13 2 0 6 8 1 -2 3 1 -3 5 1 D2,同理,把D的第二列替换成n,像这样,可能求...

x=detGauss(a,b) % Gauss 列主元消去法 [n,x=zeros(n,1); for k=1:n-1 amax=0;% 选主元 for i=k:n if 进行消元 m=a(i,k)/

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com