ppts.net
当前位置:首页>>关于(4.8×7.5×8.1)÷(2.4×2.5×2.7)简便计算的资料>>

(4.8×7.5×8.1)÷(2.4×2.5×2.7)简便计算

(4.8×7.5×8.1)÷(2.4×2.5×2.7) =(4.8÷2.4)x(7.5÷2.5)x(8.1÷2.7) =2x3x3 =18

改一下顺序就好了

(4.8×7.5×8.1)÷(2.4×2.5×2.7) =(4.8÷2.4)×(7.5÷2.5)×(8.1÷2.7) =2×3×3 =18

=4.8/2.4*7.5/2.5*8.1/2.7 =2*3*3 =18

(4.8x7.5x8.1)/(2.4x2.5x2.7) =(4.8/2.4)*(7.5/2.5)*(8.1/2.7) =2*3*3 =18

(1)原式=0.75×(21-125+24)=-60; (2)原式=1-12+12-13+…+19-110=1-110=910; (3)原式=116×16×1-33-56+80=2.

1.8+2.6=4.4 2.5×4=10 12.5×8=100 1.65÷(6.5÷6.5)=1.65 4.8+8=12.8 0.5+9=9.5 0.53-0.4=0.13 0.8+0.2×4=1.6 7.5-7.5=0 0.6×9=5.4 7-1.5=5.5 5.9×3.6×0=0.

1.8+2.6=4.4 2.5×4=10 12.5×8=100 1.65÷(6.5÷6.5)=1.65 4.8+8=12.8 0.5+9=9.5 0.53-0.4=0.13 0.8+0.2×4=1.6 7.5-7.5=0 0.6×9=5.4 7-1.5=5.5 5.9×3.6×0=0.

5.3×6.3+2.3= 4.4×7.3+5.3= 4×8.8+1.5= 4.1×0.8-0.2= 9.9×1.4+0.6= 6.4×2.4+3.6= 12.48-4×9.7= 9.8×1.3-0.3= 4.8×9.1-0.5= 4.2×1.8-0.1= 5.59-3×4.3= 3.053-0.1×5.3= 9.4×8.4+5.8= 6.908-1.3×1.6= 13.596-9.1×5.6= 11.259-2.1×7.9= 7.3+3.8×2.3=...

1 8.7%×2.5+7.5×0.087 =0.087x(2.5+7.5) =0.087x10 =0.87 2 (7/9+4/15-3/5)×4 =(35/45+12/45-27/45)x4 =4/9x4 =16/9 3 80%÷[62.5%×(1-20%)] =0.8÷(0.625x0.8) =0.8÷0.5 =1.6 4 5/6÷5/12+7/15×3/7 =2+1/5 =2.2 5 25%×3.7+7.3×1/4-25% =0.2...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com