ppts.net
当前位置:首页>>关于(4.8×7.5×8.1)÷(2.4×2.5×2.7)简便计算的资料>>

(4.8×7.5×8.1)÷(2.4×2.5×2.7)简便计算

(4.8×7.5×8.1)÷(2.4×2.5×2.7) =(4.8÷2.4)x(7.5÷2.5)x(8.1÷2.7) =2x3x3 =18

(4.8×7.5×8.1)÷(2.4×2.5×2.7) =(4.8÷2.4)×(7.5÷2.5)×(8.1÷2.7) =2×3×3 =18

(4.8×7.5×8.1)÷(2.4×2.5×2.7) =(2.4×2×2.5×3×2.7×3)÷(2.4×2.5×2.7) =(2.4×2.5×2.7×2×3×3)÷(2.4×2.5×2.7) =(2.4×2.5×2.7×18)÷(2.4×2.5×2.7) =18

(4.8×7.5×8.1)÷(2.4×2.5×2.7) =4.8×7.5×8.1÷2.4÷2.5÷2.7 =(4.8÷2.4)×(7.5÷2.5)×(8.1÷2.7) =2×3×3 =18

改一下顺序就好了

1、3.125×0.4×0.8×0.25 =(3.125×0.8)×(0.4×0.25) =2.5×0.1 =0.25 2、(0.8×1.2+0.8×0.05)×3.4 =0.8×(1.2+0.05)×3.4 =0.8×1.25×3.4 =1×3.4 =3.4 3、72÷2.5 =(72×4)÷(2.5×4) =288÷10 =28.8 4、111.1÷1.11×3.33 =111.1×(3.33÷1.11) =...

解法1: (6.9×7.5×8.1)÷(2.3×1.5×2.7) =(2.3×3×1.5×5×2.7×3)÷(2.3×1.5×2.7) =(2.3×1.5×2.7)×(3×5×3)÷(2.3×1.5×2.7) =3×5×3 =45 解法2: (6.9×7.5×8.1)÷(2.3×1.5×2.7) =(6.9÷2.3)×(7.5÷1.5)×(8.1÷2.7) =3×5×3 =45

(8.2×7.5×5.1)÷(4.1×2.5×1.7) =(4.1×2×2.5×3×1.7×3)÷(4.1×2.5×1.7) =(4.1×2.5×1.7)×(2×3×3)÷(4.1×2.5×1.7) =2×3×3 =18

4.5 * 11.1 * 4.8 /(33.3 * 0.8 * 0.9) = 1.5 * 11.1 * 4.8 /(11.1 * 0.8 * 0.9) = 1.5 * 11.1 * 6 /(11.1 * 1 * 0.9) BR /> = 11.1 * 9 /(11.1 * 1 * 0.9) = 10

原式 =4.5x11.1x4.8÷3.33÷0.8÷0.9 =(4.5÷0.9)x(11.1÷3.33)x(4.8÷0.8) =5x10/3x6 =5x20 =100 供参考。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com