ppts.net
当前位置:首页>>关于一个数的3倍比12个0.15大9,求这个数.(用方程解)的资料>>

一个数的3倍比12个0.15大9,求这个数.(用方程解)

0.15÷(8-5)=0.05 设:这个数是x 8x-5x=0.15 3x=0.15 x=0.05

弟弟 我帮你

解:设这个数是X 3X=6.3×1/7-0.15 3X=0.75 X=0.75÷3 X=0.25

0.25x=0.4x-7.5 0.15x=7.5 x=50

(1)设这个数是x (75%-60%)x=3.6 0.15x=3.6 0.15x÷0.15=3.6÷0.15 x=24答:这个数是24.(2)a:50=x:c 50x=ac 50x=25 x=0.5答:x是0.5.

解:设这个数为x 0.6x-8.5=15.5 0.6x=24 x=40

设这个数是x 7.5+2x=15.5 2x=15.5-7.5 2x=8 x=4 答 这个数是4

0.48x=0.48 x=1

(1)用matlab求微分方程初值问题的符号解: syms y(x) Dy=diff(y,1);D2y=diff(y,2); y=dsolve(D2y+4*Dy+29*y==0,y(0)==0,Dy(0)==15) (2)用matlab求微分方程初值问题的数值解: x0=[0 15]; [x,y]=ode45(@func,[0 20],x0) func——微分方程自定义...

方程式:1、3X-6=15 由此可得X=7 2、(X+0.8)*6=9 由此可得6X+4.8=9 6X=4.2 X=0.7

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com